0
0

Filatelie, kolky

Filatelie, Kolky

Nabízíme různý filatelistický materiál pro zkušené sběratele i filatelisty-začátečníky. Filatelii jako sběratelský obor přehledně členíme podle známkových zemí, filatelistických oborů a námětů. Nejsilněji je zastoupena domácí filatelie v kategoriích: Rakousko, ČSR 1918-1939, Protektorát Čechy a Morava, Slovenský stát 1939, ČSR 1945-1992, Česko a Slovensko 1993. V jednotlivých filatelistických kategoriích najdete poštovní známky, celiny, celistvosti (dopisy), celé sbírky a partie. Jsou tu samostatné známky, čtyřbloky, archy a známkové aršíky razítkované i svěží, známkové sešitky, celiny (korespondenční lístky) a celé dopisy (celistvosti) s poštovními razítky. Různé filatelistické obory jako např. vlaková pošta, perfiny, poštovny, polní pošta, zajatecká a vězeňská pošta, frankotypy, cenzury, zajímavosti poštovního provozu, příležitostná razítka, reklamní přítisky, poštovní nálepky, potrubní pošta, aerofilatelie, FDC. Samostatné poštovní známky, série, sestavy, partie a sbírky. Oblíbené emise - Hradčany (spirálové typy, příčkové a rámečkové typy), zoubkování, barevné odstíny, průsvitky. Klasické poštovní známky, první emise a výplatní známky, přetisky na poštovních známkách. Zajímavé známkové země i námětové série (ryby, ptáci, savci, květiny atd.) Filatelistické zajímavosti a kuriozity, dějiny poštovního provozu - poštovní historie.

Vedle klasické filatelie zde naleznete zajímavé fiskalní ceniny s vysokou sběratelskou hodnotou. Historické listiny opatřené krásnými vtištěnými kolky a signetami. Historické smlouvy s pečetěmi, s listinnými kolky. Dekorativní nákladní listy s kolky. Fiskální ceniny jsou rozděleny na podkategorie: vtištěné kolky, signety, listinné kolky, nákladní listy, firemní účty a dopisy (opatřené kolky).

1. 1919 POFIS PP7-15, Dobročinné - lvíček

Cena: 2 732 Kč

Kód produktu: 41514
kompletní série, po nálepce, katalog 4.500Kč

2. 1919 Zkusmý tisk, POFIS DL3, Doplatní - ornament 15h

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 50548
svislá dvojice ve světlezelené barvě, použito, razítkováno

3. 1919 Falzum - spojený typ

Cena: 298 Kč

Kód produktu: 41512
dvojice známek na výstřižku, s přetiskem a bez přetisku, označeno FALSUM

4. 1920 Zkusmý tisk, POFIS 159, Osvobozená republika 100h, tmavošedá

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 50549
použitá, razítkovaná

5. 1920 Členský průkaz, R dopis s dobírkou

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 44217
členský průkaz Německé společnosti pro národní hospodářství Rakouska, číslo 1947, zasláno z Brna do Vranova (Frain), VRANOV NA MORAVĚ 26.IX.20; hezké

6. 1919 Čs. nádražní velitelství ve Vrútkách

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 41916
pohlednice (Vrútky, ulice, hotel Koruna), červené řádkové útvarové razítko, podací razítko RUTTKA 4.8.19; lehké skvrny

7. 1919 ČS. STŘELECKÝ PLUK, Užhorod

Cena: 174 Kč

Kód produktu: 53337
řádkové útvarové razítko, maďarské podacé razítko UNGVÁR 919 AUG 31

8. 1937 Interbrigády, Španělsko

Cena: 745 Kč

Kód produktu: 41599
R dopis do ČSR, bohatá frankatura, cenzura; lehké skvrny

9. 1937 Interbrigády, Španělsko

Cena: 1 987 Kč

Kód produktu: 41598
sestava 2 dopisů do ČSR, zajímavé frankatury, cenzury; lehké skvrny

10. 1935 Četnictvo, Ivančice

Cena: 174 Kč

Kód produktu: 41908
složená obálka farnímu úřadu s žádostí o vystavení rodného listu, odesílatel ZEMSKÉ ČETNICKÉ VELITELSTVÍ V BRNĚ, STANICE V IVANČICÍCH č.16, razítko IVANČICE 12.VI.35; vzadu pečetka; velmi hezké

11. 1930 ČSR I, Příležitostná razítka

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 51463
sestava 7 celistvostí

12. 1928 Červená razítka CHOMUTOV a PARDUBICE

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 44317
firemní dopis do Podmokel, CHOMUTOV 2/ 7.III.30; korespondenční lístek PARDUBICE 1/ 28.X.28; hezké