0
0

Filatelie, kolky

Filatelie, Kolky

Nabízíme různý filatelistický materiál pro zkušené sběratele i filatelisty-začátečníky. Filatelii jako sběratelský obor přehledně členíme podle známkových zemí, filatelistických oborů a námětů. Nejsilněji je zastoupena domácí filatelie v kategoriích: Rakousko, ČSR 1918-1939, Protektorát Čechy a Morava, Slovenský stát 1939, ČSR 1945-1992, Česko a Slovensko 1993. V jednotlivých filatelistických kategoriích najdete poštovní známky, celiny, celistvosti (dopisy), celé sbírky a partie. Jsou tu samostatné známky, čtyřbloky, archy a známkové aršíky razítkované i svěží, známkové sešitky, celiny (korespondenční lístky) a celé dopisy (celistvosti) s poštovními razítky. Různé filatelistické obory jako např. vlaková pošta, perfiny, poštovny, polní pošta, zajatecká a vězeňská pošta, frankotypy, cenzury, zajímavosti poštovního provozu, příležitostná razítka, reklamní přítisky, poštovní nálepky, potrubní pošta, aerofilatelie, FDC. Samostatné poštovní známky, série, sestavy, partie a sbírky. Oblíbené emise - Hradčany (spirálové typy, příčkové a rámečkové typy), zoubkování, barevné odstíny, průsvitky. Klasické poštovní známky, první emise a výplatní známky, přetisky na poštovních známkách. Zajímavé známkové země i námětové série (ryby, ptáci, savci, květiny atd.) Filatelistické zajímavosti a kuriozity, dějiny poštovního provozu - poštovní historie.

Vedle klasické filatelie zde naleznete zajímavé fiskalní ceniny s vysokou sběratelskou hodnotou. Historické listiny opatřené krásnými vtištěnými kolky a signetami. Historické smlouvy s pečetěmi, s listinnými kolky. Dekorativní nákladní listy s kolky. Fiskální ceniny jsou rozděleny na podkategorie: vtištěné kolky, signety, listinné kolky, nákladní listy, firemní účty a dopisy (opatřené kolky).

1. Netříděný materiál, dopisnice

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 35956
sestava 14 dopisnic, mj. Queensland, Egypt (dofrankovaná do ČSR) aj.; dobrá kvalita

2. 1919 Hradčany, sestava 18 celistvostí

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 53370
mj. SEVLJUŠ; standardní kvalita

3. 1920 Hradčany

Cena: 112 Kč

Kód produktu: 32420
sestava 4 celistvostí, mj. smíšená frankatura Hradčany a Spěšná; zajímavé

4. 1919 Hradčany

Cena: 174 Kč

Kód produktu: 35119
sestava 4 pohlednic se známkami Hradčany s různými deskovými a tiskovými vadami

5. 1919 Předběžná celina a Hradčany - složka

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 32286
část maďarské poštovní průvodky s trojpáskou známek Hradčany 20h modrozelená se svislou složkou přes 3 známky, razítko POZSONY 919.MÁR.9, vzadu známka

6. 1922 Poštovna KVĚTNICE (POPRAD), KŘEMEŠNÍK (PELHŘIMOV)

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 53319
sestava 2 pohlednic s razítky poštoven

7. 1919 ČS. STŘELECKÝ PLUK, Užhorod

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 53337
řádkové útvarové razítko, maďarské podacé razítko UNGVÁR 919 AUG 31

8. 1938 Poste restante, anšlus Rakouska

Cena: 298 Kč

Kód produktu: 53320
dopis z Vídně po připojení Rakouska k Německé říši, poslán do Prahy na poste restante, s doplatní známkou 50h, razítka WIEN 17.VI.38, PRAHA 18.VI.38; hledané

9. 1935 Sestava 3ks celistvostí

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 33671
3x obchodní zásilka s přítiskem firmy a obrázkovou reklamou, VIGOR Opava, SMÉKAL Litovel, E. KELLER Znojmo

10. 1935 ČSR, sbírka frankotypů, reklamních a příležitostných razítek

Cena: 3 229 Kč

Kód produktu: 53371
R nálepky, výstřižky s razítky, nalepeno na 60 stránkách

11. 1940 Souběžná CDV34, Dopisnice pro cizinu, II. část

Cena: 1 118 Kč

Kód produktu: 53333
odesláno z Tel Avivu do již neexistujícího Československa, neplatná frankatura, lehké příchozí razítko PRAHA -8.II.40; vzácná kuriozita

12. 1941 CDV 11 + POFIS 37 II, 4K II. typ

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 53029
PLZEŇ 19.XI.41