0
0

Německo - filatelistické obory

93. 1947 Zajatecká pošta

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 42591
korespondenční lístek z tábora č.97 v La Rochelle; hezké

94. 1946 Vysídlení Němců, tábor Schwerin

Cena: 224 Kč

Kód produktu: 45627
korespondenční lístek do ČSR, tříbarevná frankatura, přesídlenecký tábor (Umsiedlerlager) Arsenal, Schwerin, razítko SCHWERIN 30.9.46