0
0

Militaria

141. 1816 Napoleonské války, domobrana, Janovice

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 41224
doklad dragouna na jméno Anton Boreš, Janovice (Morava), přítlačná pečeť; otřepy v okrajích

142. 1813 Napoleonské války, sbírka pro vojenské špitály

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 42653
"Všeobecné vyzvání k dobrovolným snůškám k lůžkám vojanských špitálů zapotřebných povrchních věcí"; třílistý dokument A4, česko-německý text, včetně seznamu kusů povlečení na jedno lůžko, vydal Ignác hrabě Chorinský (1770–1823) v Brně; zajímavé, velmi hezké

143. 1819 Propouštěcí list, Moravský Krumlov

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 41226
předtištěná listina s kolky a s krásnou pečetí panství

144. 1810 Napoleonské války - legitimace rezervisty

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 41127
tištěná legitimace; bezvadné

145. 1808 Napoleonské války - úmrtní list

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 37521
na jméno Johan Marek, Seč, panství Boskovice; krásné pečetě