0
0

Šlechtické

138. 1912 Gabriela von Thun und Hohenstein (1872-1957)

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 52583
dcera a dědička hraběte Eugena Larisch von Mönnich z Karviné, filantropka a zakladatelka slezské nemocnice v Těšíně, 4stránková listina v maďarštině a s uherským úředním razítkem

139. 1863 Larisch von Mönnich, Eugen (1835, Fryštát - 1880)

Cena: 2 484 Kč

Kód produktu: 52585
Eugen hrabě Larisch von Mönnich, majitel továrny na výrobu běloby zinkové v Petřvaldě-Březince, císařská 8stránková patentní listina s podpisem a se dvěma papírovými tlačenými pečetěmi, císařská pečeť Františka Josefa a K.u.K. PRIVILEGIEN-ARCHIV, včetně velkoformátového přebalu skládaného dopisu; velmi vzácné

140. 1865 Hrabě Michael Johann von Wallis (1732-1798)

Cena: 745 Kč

Kód produktu: 42761
rakouský polní maršál a od roku 1791 do roku 1796 prezident Dvorské válečné rady; kolkovaná pachtovní smlouva s pečetí a vlastnoručním podpisem, hezké