0
0

1939-45

Sarepta  ›  Filatelie, kolky  ›  Filatelie  ›  1939-45

1939 Sudety, sestava 4 celistvostí

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 56242

1938 Sudety, sestava 7 celistvostí

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 56221

1939 Maďarská okupace Podkarpatské Rusi, KRÁLOVO NAD TISOU

Cena: 298 Kč

Kód produktu: 56211
smíšená frankatura a příležitostné razítko z ochoty; bezvadná obálka

1943 Sestava 2 frankotypů

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 56210

1944 Nálepka BUĎ OPATRNÝM + frankotyp U.V.A-Ú.P. PRAHA

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 56208

1939 50. VÝROČÍ NAROZENIN VŮDCE, prošlý dopis s obsahem

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 56207
PRAHA 20.IV.1939

1941 Služební + Doplatní, zajímavá frankatura

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 56205

1942 Posun přetisku na známce 1,20K

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 56204

1944 NÁRODNÍ SOURUČENSTVÍ TŘEBOŇ

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 56195
přední strana obálky

1943 Služební, sestava 2 R dopisů do Francie

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 56109
Obecní úřad Mrákov a Obecní úřad v Přívozci

1939 OVS ÚŘADOVNA A VŠEOBECNÉHO PENSIJNÍHO...

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 56106
...ÚSTAVU V PRAZE, PRAHA 9.9.39; tiskopis

1939 Smíšená frankatura, R dopis do Radnice

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 56105
PLZEŇ 27.IX.39