0
0

ČSR 1945-92

1959 Neschválená příloha k pozvánce na výstavu

Cena: 9 999 Kč

Kód produktu: 53096
soutisk známek POFIS 1050-53, 100 let závodu ŠKODA, vydáno u příležitosti II. celostátní výstavy poštovních známek; formát A4, mimořádně vzácné!!

1959 Neschválená příloha k pozvánce na výstavu

Cena: 9 999 Kč

Kód produktu: 53095
soutisk známek POFIS 1050-53, 100 let závodu ŠKODA, vydáno u příležitosti II. celostátní výstavy poštovních známek; formát A4, mimořádně vzácné!!

1954 Dopis do USA

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 53078
NIŽNÝ ŽIPOV 4.I.54, zajímavá frankatura

1952 ČSR II, devizová kontrola

Cena: 323 Kč

Kód produktu: 53031
letecký dopis z Kanady, NIAGARA FALLS 30.11.1952

1945 Moskevské vydání, vynechaná perforace

Cena: 994 Kč

Kód produktu: 47733
POFIS 386, 2K šedomodrá, rohový čtyřblok, vynechaná perforace na okraji archu - nahoře, svěží, katalog 1.000Kč

1945 Moskevské vydání, vynechaná perforace

Cena: 1 739 Kč

Kód produktu: 47732
POFIS 384, 50h zelená, vynechaná perforace na okraji archu - nahoře, svěží, katalog 1.800Kč

1945 Osídlování pohraničí

Cena: 112 Kč

Kód produktu: 41144
R dopis adresovaný na Zemský národní výbor Komise pro osídlení pohraničního území v Praze, razítko ŽIVOHOŠŤ 19.VII.45; zajímavé