0
0

Rodinné události

1890 Úmrtní list na jméno STROUHAL, Prostějov

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 55438
kolek 50kr emise 1888

1926 Roštín, vkladní knížka

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 55408

1945 Výpis z rejstříku trestů

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 54186

1930 Průkaz sociálního pojištěnce

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 53910
Slovensko

1942 Vkladní knížka, Protektoráít ČaM, Mostkovice

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 53882
luxusní

1943 Vkladní knížka, Protektoráít ČaM, Nemotice

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 53881
luxusní

1940 Polička, domovský list

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 53750
protektorátní kolek, k komu kolkované dokumenty ČSR II; luxusní stav

1947 Sudety, Hradec nad Svitavou, Rozhodnutí o přídělu rodinného domku

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 53265
Rozhodnutí o přídělu rodinného domku po odsunu německého obyvatelstva ze Sudet; zajímavý historický doklad

1944 Osvědčení o pobytu (Aufenthaltsbescheinigung)

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 51385
Brno-Husovice, kolek, úřední razítka

1944 Průkaz pojištěnce (Versicherungskarte)

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 50077
Ústí nad Labem; hezké

1854 Propouštěcí list

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 49342
Antonín Kranich, Šumperk, propuštění z poddanství na základě hospodářského vyrovnání, Brno, vyvazovací komise

1823 Úmrtní list, Staré Brno

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 49337
na jméno František Martínek, klášterní nemocnice, ozdobný, luxusní stav (foto - výřez A4)