0
0

Autogramy, autografy

1927 Fotbalisté, podpisy na pohlednici

Cena: 112 Kč

Kód produktu: 59367
pohlednice (Merseburg) s DR GERA/ 6.6.27, s podpisy méně známých čs. fotbalistů ze zájezdu do Německa, např. Beneš, Fasser, Trenlovský, Špaček a další, celkem 12 podpisů, pěkný stav

Major League Baseball, podpis hráče na softballovém míčku

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 57113

1980 Olympic

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 56489
foto bez podpisu

1948 Sletová pohlednice s podpisy

Cena: 37 Kč

Kód produktu: 55152

Francie, reprezentační cyklistické mužstvo Francie

Cena: 534 Kč

Kód produktu: 54130
velkoformátová pohlednice s podpisy

Polsko, reprezentační cyklistické mužstvo Polska

Cena: 534 Kč

Kód produktu: 54129
velkoformátová fotografie s podpisy

1984 Fotbalová reprezentace Francie

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 53914
podpis na pohlednici

1876 d’Elvert, Christian (1803-1896)

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 42930
moravsko-německý politik a historik; kolkovaná kvitance s tlačenou pečetí a plným podpisem; luxusní stav

1935 Mervart, Augustin (1889-1968)

Rezervováno
Cena: 497 Kč

Kód produktu: 42891
významný český malíř, předtištěné novoroční přání s vlastnoručním podpisem, vydal Aug. Mervart, Přerov

1865 Vladimír I. hrabě Mitrovský

Cena: 994 Kč

Kód produktu: 42791
z Mitrovic a Nemyšle, německy psaná nájemní smlouva. hezká frankatura, podpis hraběte Vladimíra Mitrovského; velmi hezké

1867 Vladimír I. hrabě Mitrovský, Tvarožná

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 42678
z Mitrovic a Nemyšle, česky psaná nájemní smlouva, podpis hraběte Vladimíra Mitrovského, kolky emise 1860; velmi hezké

1958 Schwarz Jan (1880-1964)

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 41837
český malíř, pohlednice s podpisem adresovaná akad. sochaři Karlu Otáhalovi; hezké