0
0

Militaria

1949 Politicko-výchovná práce v setnině a fotografie

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 55413

1980 Velká vlastenecká válka

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 54759
doslov k sovětsko-americkému televiznímu seriálu; 62 stran

1942 Atlantik, hrob pyšných nadějí (německá propaganda)

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 53311
nakladatel Orbis, ilustrace, fotografie, text, 20 stran

1907 Die modernen Geschütze der Fussartillerie

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 53109
Moderní zbraně dělostřelectva, kapesní formát, luxusní stav

1930 Militaria, Rukověť pro aspiranty a důstojníky v záloze

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 52035
Část XII, Terén a jeho znázornění, kapesní formát, znaky používání Výtěžek z prodeje této položky je určen neziskové organizaci DOMOV PRO MNE, z.s., pro účely charity. http://www.domovpromne.cz https://www.facebook.com/domovpromne.cz/

1943 Propaganda, Sohst, W.: Die pressemäßige Fernfotografie, I + II

Cena: 12 997 Kč

Kód produktu: 51860
učebnice fotografie pro válečné zpravodaje, Walter Sohst, náčelník SS bezpečnostní policie, jako rukopis vydáno v roce 1943, rozšířená verze, 2 svazky, množství fotografií, příkladů a postupů, zajímavé texty; mimořádně vzácné, luxusní stav!!

1940 Begleitbuch (provozní kniha)

Cena: 1 490 Kč

Kód produktu: 51857
provozní kniha k námořnímu dalekohledu, nevyplněná, intaktní stav

1910 Hoernes, Oberstlt H.: Abriss über die Luftschiffahrt und Flugtechnik

Cena: 1 863 Kč

Kód produktu: 51854
Nástin letecké navigace a techniky, kapesní příručka s množstvím obrázků , výborný stav

1943 Kriegsflugzeuge

Cena: 1 242 Kč

Kód produktu: 51363
kapesní příručka pro rozpoznávání letadel Německa, Itálie, Velké Británie, USA a SSSR, 168 stran