0
0

Přídělové lístky

1953 Šatenka základní

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 56472
razítko MNV PRASKOLESY

1953 Šatenky

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 39603
šatenka pro zaměstnané a šatenka základní, razítko MNV Olešnice na Moravě, částečně odstřiženo

Sestava 2 tabačenek

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 33854
s daty 1944 a 1945; částečně využité