0
0

Sbírky, sestavy, partie

Služební známky na výstřižcích

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 48168
sestava 53 známek na výstřižcích, včetně Služební I, 5K žlutá

1940 Doplatní, služební, partie 11 výstřižků

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 48008
hezké frankatury, katalog 740Kč

1939 ČaM, Služební I+II

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 47162
sestava 14 celistvostí, 2x s deskovými čísly, z toho 1x jako R (CHOTĚBOŘ); hezké

1940 ČaM, zbytková sestava

Cena: 224 Kč

Kód produktu: 43056
partie 7 celistvostí, mj. 2x ohlašovací lístek úřadu práce; různý stav

Různorodá sestava

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 41779
partie 10 celistvostí - frankoptyp, doplatné, firemní přítisky, sluřební známky, razítka; standardní kvalita

1940 Různorodá sestava

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 41061
sestava 15 celistvostí, obsahuje mj. frankotyp, novinové známky, R služební dopis, kašek Viktoria!!/ Vítězství!!, razítko vlakové pošty, vzorec, 2 zálepky a pohlednice ze Sudet

Sestava 10 celistvostí

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 37569
obsahuje mj. předběžnou frankaturu, částečnou tiskovinu, tiskopis 30h, hezké frankatury, 3x R dopis, z toho 1x s propagačními nálepkami CHUDÝM DĚTEM, jednoznámková frankatura 4,20K aj.