0
0

Legitimace, certifikáty

1942 Dětská průkazka zdravotní pojišťovny ONP v Brně

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 59085
dobová patina

1964 Totalita, VUML, večerní univerzita marxizmu-leninizmu

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 58955
vysvědčení

1981 SČSP, Svaz československo-sovětského přátelství

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 56399
evidenční list

1940 Rozhlasová koncese

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 56197
koncese na zřízení a provozování rozhlasového přijímače, český text, kolek emise 1938, vydáno v Pecce, provizorní razítko PECKA; křížový sklad

1890 Úmrtní list na jméno STROUHAL, Prostějov

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 55438
kolek 50kr emise 1888

1926 Roštín, vkladní knížka

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 55408

1987 Vsetín, žádost o uvolnění ze zaměstnání...

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 55407
...z důvodu kladení věnců na výročí Vítězného února, k tomu soudní pozvánka k projednání pozůstalosti z roku 1880

1945 Militaria, sestava 2 potvrzení pro fasování bot

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 55204
zajímavý dobový dokument

1920 Partie 40 listin - domovské a křestní listy, vysvědčení atd.

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 55163
standardní kvalita

1943 BRNO Měsíční traťová jízdenka (šalinkarta)

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 55137
protektorátní průkazka, včetně kupónů, dobrý stav

1925 Kruh maďarských akademiků v Praze

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 54188
členská legitimace

1945 Žádost o osvobození od školného

Cena: 50 Kč

Kód produktu: 54126