0
0

Zajímavá frankatura

1953 Sestava 3 celistvostí - těsně po měnové reformě

Cena: 112 Kč

Kód produktu: 56758

1939 Novinové známky, ČSR a ČaM

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 56436

1946 Lipová ratolest po platnosti, doplatní známka 2,40Kčs

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 56427
KROMĚŘÍŽ 6.VII.46

1952 Násobná frankatura

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 56426
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 1.IV.52

1946 Lipová ratolest po platnosti, nová frankatura - Londýnské vydání

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 56420
vylámané HODONÍN 25.I.46

1980 POFIS PL2273-75B, nezoubkovaný, sestava 4 dopisů

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 56305

1945 Sestava 18 kusů doporučených dopisů

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 56272
zajímavé frankatury, R nálepky

Doplatní, sestava 4 celistvostí, z toho 3x celinová obálka

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 56002

1977 Doplatní, smíšená frankatura

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 54847
OSTRAVA 17.1.77

1945 Předběžná frankatura, NV11, Novinová II. 5h modrá

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 54343
novinová páska, JILEMNICE 2.VIII.45

1990 ČSR II, partie 20 celistvostí

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 53837
velmi zajímaví frankatury

1946 Sestava 3 dopisů, mj. Doruční

Cena: 298 Kč

Kód produktu: 53357