0
0

Zajímavé frankatury

1858 Lombardsko-Benátsko, I. emise, 15 Cts

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 53349

1850 Sestava 3 listin na jméno Johan Šumný, Krásno

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 46927
úřední povolení, listina s vtištěným kolkem 3Kr a I. emise 15Kr C.M.

1857 I. emise, 6Kr

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 42786
potvrzení vídeňské burzy s listinným kolkem I. emise, hezké

1859 II. emise, povolení taneční zábavy, Blansko

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 42671
tištěné povolení taneční zábavy s muzikou v Blansku, kolky 10Kr a 50Kr (II. emise); zajímavé

1859 II. a III. emise, sestava 4 dopisů s kolky

Cena: 397 Kč

Kód produktu: 42655
poštou prošlé dopisy s kolky od dodavatelů vídeňských, pražských a znojemských novin; hezké

1856 I. a II. emise, sestava 4 listin

Cena: 994 Kč

Kód produktu: 41253
sestava 4 krasopisně psaných nebo tištěných listin s kolky I. a II. emise; velmi hezké

1856 I. emise C.M.

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 39256
10Kr, modré úřední razítko BRÜNN; křížový sklad

1850 I. emise C.M.

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 39255
30Kr, znehodnoceno přepisem, hezké

1857 I. emise C.M.

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 39254
15Kr, znehodnoceno přepisem

1863 II. emise, násobná frankatura

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 39253
30Kr + 6Kr + 7Kr + 7Kr, úmrtní list; křížový sklad

1854 Listina s kolkem 5Fl C.M. v záhlaví

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 37525
znehodnoceno pěkným razítkem panství, 2 pečetě

1855 Listina s kolkem 5Fl C.M. v záhlaví

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 37505
a 2 kolky 15Kr C.M. v textu, 6 listů, 4 pečetě, pěkné