0
0

Šlechtické

1863 Larisch von Mönnich, Eugen (1835, Fryštát - 1880)

Cena: 2 484 Kč

Kód produktu: 52585
Eugen hrabě Larisch von Mönnich, majitel továrny na výrobu běloby zinkové v Petřvaldě-Březince, císařská 8stránková patentní listina s podpisem a se dvěma papírovými tlačenými pečetěmi, císařská pečeť Františka Josefa a K.u.K. PRIVILEGIEN-ARCHIV, včetně velkoformátového přebalu skládaného dopisu; velmi vzácné

1922 Hrabě Mittrowský, svatební oznámení

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 44213
svatební oznámení Marie z rodu Mittrowských a Augusta hraběte Spee; zasláno poštou

1919 Alfons Vladimír hrabě Mensdorff-Pouilly (1864-1935),

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 43087
úřední R dopis v místě, BOSKOVICE 19.III.19, adresováno na velkostatek hraběte

1889 Alfred August princ Windischgrätz (1851-1927)

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 43075
potvrzení Puncovního úřadu Praha

1882 Elisabeth kněžna a starohraběnka ze Salm-Reifferscheidtu

Cena: 273 Kč

Kód produktu: 43065
rozená princezna z Liechtensteinu (1832-1894), členská legitimace německého školního spolku a potvrzení o zaplacení příspěvku 5Fl, k tomu totéž na jméno manžela - Hugo Karel František (1832–1890), částka 100Fl; zajímavé

1865 Hrabě Michael Johann von Wallis (1732-1798)

Cena: 745 Kč

Kód produktu: 42761
rakouský polní maršál a od roku 1791 do roku 1796 prezident Dvorské válečné rady; kolkovaná pachtovní smlouva s pečetí a vlastnoručním podpisem, hezké