0
0

ČSR 1945-92

1945 Výplatní list, kolek 10K

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 48418

1949 Smíšená frankatura 6. emise a dávkových známek 50Kčs (2x)

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 48249
Osvědčení o československém státním občanství, úřední razítko Český Těšín; hezké

1945 Smíšená frankatura kolků

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 48248
protektorátní kolek 1K a československý kolek 1Kčs 6. emise; bezvadné

1948 Soudní dokument

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 37307
kolek 8Kčs, úřední razítko PREŠOV; hezké

1948 Úřední kopie

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 37296
účast v SNP, kolek 8Kčs, zajímavé, bezvadné

1950 Kolek 20 Kčs

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 35882
obráceně nalepený kolek 20Kčs emise 1938 na listině "Osvědčení o státní příslušnosti" z roku 1950, včetně 2 dávkových známek; zajímavé!

1947 Poválečná směnka

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 35864
s předválečnými kolky emise 1938; velmi zajímavá ukázka použití