0
0

Listinné kolky

1857 I. emise, 6Kr

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 42786
potvrzení vídeňské burzy s listinným kolkem I. emise, hezké

1859 II. emise, povolení taneční zábavy, Blansko

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 42671
tištěné povolení taneční zábavy s muzikou v Blansku, kolky 10Kr a 50Kr (II. emise); zajímavé

1859 II. a III. emise, sestava 4 dopisů s kolky

Cena: 397 Kč

Kód produktu: 42655
poštou prošlé dopisy s kolky od dodavatelů vídeňských, pražských a znojemských novin; hezké

1856 I. a II. emise, sestava 4 listin

Cena: 994 Kč

Kód produktu: 41253
sestava 4 krasopisně psaných nebo tištěných listin s kolky I. a II. emise; velmi hezké

1856 I. emise C.M.

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 39256
10Kr, modré úřední razítko BRÜNN; křížový sklad

1850 I. emise C.M.

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 39255
30Kr, znehodnoceno přepisem, hezké

1857 I. emise C.M.

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 39254
15Kr, znehodnoceno přepisem

1863 II. emise, násobná frankatura

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 39253
30Kr + 6Kr + 7Kr + 7Kr, úmrtní list; křížový sklad

1854 Listina s kolkem 5Fl C.M. v záhlaví

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 37525
znehodnoceno pěkným razítkem panství, 2 pečetě

1855 Listina s kolkem 5Fl C.M. v záhlaví

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 37505
a 2 kolky 15Kr C.M. v textu, 6 listů, 4 pečetě, pěkné

1882 Vysoké frankatury emise 1881 a 1883

Cena: 559 Kč

Kód produktu: 32889
sestava 2 dokumentů s vysokými frankaturami 5Fl + 2½Fl a 10Fl + 5Fl, znehodnoceno přepisem; 1x natrženo v okraji

1854 První emise 3Fl C.M.

Cena: 559 Kč

Kód produktu: 32887
dokument s kolkem 3Fl C.M., znehodnoceno razítkem a přepisem, křížem přeloženo; hezké