0
0

Politicko-společenské

Ž.O.S. (Živnostensko-obchodnický spolek), slavnostní členský odznak

Cena: 50 Kč

Kód produktu: 55905
bronz smalt 12x28mm, jehla

1935 Mezinárodní organizace katolických intelektuálů PAX

Cena: 50 Kč

Kód produktu: 55901
bronz postř. 15x33mm, špendlík

1935 Mezinárodní organizace katolických intelektuálů PAX

Cena: 50 Kč

Kód produktu: 55900
bronz postř. 15x33mm, špendlík

N.S.Č/ R.S.Č.

Cena: 50 Kč

Kód produktu: 55882
bronz, smalt 14x9mm, jehla

1937 Hradec Králové, diecézní eucharistický sjezd

Cena: 37 Kč

Kód produktu: 55868
bronz 23x28mm, jehla

Myslivost, tetřev a větvičky

Cena: 37 Kč

Kód produktu: 55867
postř. bronz, 33x30mm, špendlík

1926 Český spolek obchodních cestujících 1886-1926

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 55863
bronz 22x28mm, jehla, signováno

1945 Svaz protifašistických bojovníků - osvobození Terezína

Cena: 19 Kč

Kód produktu: 55862
Fe 16x19mm, jehla

1945 Svaz protifašistických bojovníků - osvobození Terezína

Cena: 19 Kč

Kód produktu: 55861
Fe 16x19mm, jehla

1938 20 let republiky

Cena: 25 Kč

Kód produktu: 55854
postř. bronz 15x21mm, jehla

N.S.O.O. - členský odznak

Cena: 37 Kč

Kód produktu: 55853
bronz 19x17mm, jehla

1959 ROH, I. sjezd

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 55851
bronz 29x29mm, jehla