0
0

Spolková republika Německo

1952 Německo, sestava 2 R dopisů do ČSR

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 51748

1954 Německo, R dopis do Argentiny

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 51658
MICHEL 134 (3x), Poštovní trubka, MOOSBURG 7.4.54; lehké skvrny

1949 Příplatková známka NOTOPFER BERLIN

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 51637
dopis do ČSR, HAMBURG 2.2.49

1951 Německo, sestava 2 dopisnic do ČSR

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 51544
mj. odpovědní dopisnice z NDR

1959 Lufthansa, sestava 4 propagačních obálek

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 48337
skutečně prošlé

SRN, partie známek ve 3 zásobnících

Cena: 2 981 Kč

Kód produktu: 47175
partie razítkovaných známek a aršíků; foto pouze částečné

SRN, partie razítkovaných známek

Cena: 994 Kč

Kód produktu: 47053
uloženo ve velkém hezkém 32listovém zásobníku; foto pouze částečné

1981 Dopis s nálepkou

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 46835
nálepka ve tvaru automatové známky DBP 60Pf

1950 Příplatková známka NOTOPFER BERLIN

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 46100
sestava 3 dopisů; standardní kvalita

1986 MICHEL 680-683, Sport

Cena: 50 Kč

Kód produktu: 41633
obálka s přítiskem

1971 XXII. Sudetendeutscher Tag

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 40827
propagační pohlednice se známkami a propagačním razítkem

1955 SRN, Berlín, partie 23 celistvostí

Cena: 435 Kč

Kód produktu: 40823
hezké frankatury, R dopisy, příležitostná razítka, dosílané zásilky aj.