0
0

Militaria

1878 Propouštěcí dokument

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 58793
Urkunde über die Entlastung; skvrny

1878 Propouštěcí dokument

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 58792
Urkunde über die Entlastung; skvrny

1944 Dokument Červeného kříže, vyhledávání vojáků

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 56919
otřepy

1948 Militaria, Svolávací lístek Brno

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 55213

1830 Potvrzení o dodávkách pro vojsko, Jaroslavice (Znojmo)

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 49344
razítko Okresní úřad Znojmo

1917 Informace pro válečné zajatce

Cena: 174 Kč

Kód produktu: 46917
Mitteilungen der Auskunftsstelle für Kriegsgefangene, Wien, první ročník, 8stránková tiskovina

1917 Militaria, prodej koně v aukci

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 44926
potvrzení pro paní Františku Havláškovou, Neslovice č. 9, o nabytí koně v dražbě, vydalo C. a K. Vrchní velitelství v Brně

1915 Oznámení o zajetí v Rusku

Cena: 596 Kč

Kód produktu: 42884
úřední dokument na jméno Josef Schaffer, zajat v Tomsku, výrazný křížový sklad

1889 Miroslav (Misslitz)

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 42680
kolkovaná smlouva, razítko CARL FÜRST v.u. zu LIECHTENSTEIN/ MILITÄR VETERANEN-VEREIN IN MISSLITZ; hezké

1813 Napoleonské války, sbírka pro vojenské špitály

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 42653
"Všeobecné vyzvání k dobrovolným snůškám k lůžkám vojanských špitálů zapotřebných povrchních věcí"; třílistý dokument A4, česko-německý text, včetně seznamu kusů povlečení na jedno lůžko, vydal Ignác hrabě Chorinský (1770–1823) v Brně; zajímavé, velmi hezké

1847 Pěší pluk arcivévody Ludvíka Josefa č. 8, Břežany

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 42119
Infanterie Regiment Erzherzog Ludwig Joseph Nr. 8, skládaný dopis adresovaný na vrchní úřad u Fryšavy [Břežany u Znojma]; hezké, čitelné

1917 Příkaz (Offener Befehl)

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 41721
příkaz pro důstojníka Josefa Kratochvíla pro přepravu na železnici z města Radechiv (dnes Ukrajina) do Přerava, útvarová i drážní razítka, 4stránkový dokument A4; křížem přeloženo, přesto mimořádně hezké