0
0

Frankotypy – OVS

1930 Sestava 5 frankotypů, 1x do USA

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 56213

1927 ČSR I, sestava 3 frankotypů

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 53899

1931 Sestava 4 celistvostí vyplacených frankotypy

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 47997
mj. 1x R dopis ROLNICKÁ POJIŠŤOVNA V BRNĚ, jeden dopis se skladem

1933 Sestava 3 dopisů

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 44964
z toho 2x doporučeně

1930 Sestava 11 celistvostí

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 44224
frankováno OVS - frankotypy; standardní kvalita

1933 KUBÍN, Úvaly; PALABA, Slaný

Cena: 435 Kč

Kód produktu: 43141
sestava 2 obálek s firemním přítiskem a otiskem výplatního stroje; lehké skvrny

Frankotypy - Čechy

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 40931
sestava 4 celistvostí s otiskem výplatního stroje

Frankotypy - Čechy

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 40930
sestava 4 celistvostí s otiskem výplatního stroje

Frankotypy - Morava

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 40929
sestava 5 celistvostí s otiskem výplatního stroje

Frankotypy - PRAHA

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 40928
sestava 17 celistvostí s otiskem výplatního stroje, z toho 1x jako R; standardní kvalita

Frankotypy - PRAHA

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 40927
sestava 17 celistvostí s otiskem výplatního stroje, z toho 1x jako R; standardní kvalita

1937 UKO Praha

Cena: 25 Kč

Kód produktu: 39351
razítko PRAHA 22.12.37; hezké