0
0

Politická literatura

1967 Churchill, Winston: The Second World War

Cena: 2 484 Kč

Kód produktu: 53474
9. vydání, HERON BOOKS, ilustrace, fotografie, plánky; nekompletní, 9 svazků: II, IV-VIII, X-XII; výborný stav

1975 Vladimirovm P. P.: Zvláštní oblast Číny 1942-1945

Cena: 50 Kč

Kód produktu: 51046
Lidové nakladatelství Praha; bezvadná

1980 Kolektiv: Politické dějiny světa v datech 1 + 2

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 50720
Svoboda, bezvadná

1980 Potočný, M.: Mezinárodní organizace

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 50721
Svoboda, bezvadná

1927 Masarykův sborník

Cena: 745 Kč

Kód produktu: 30830
Masarykův sborník: časopis pro studium života a díla T. G. Masaryka, 4 svazky I, II, III a IV; pevná vazba, bezvadné