0
0

Politická literatura

1968 Sovětská propaganda, Kolektiv autorů: K událostem v Československu, první vydání

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 55951
česky, prý Fakta, dokumenty, svědectví tisku a očitých svědků, vydala Tisková skupina sovětských žurnalistů, Moskva, 160 stran; stopy používání

Komunizmus, sestava

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 55409

1936 Ústava Republiky československej

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 55397
sešit A5, dřevoryty

1969 Budín, Stanislav: Dynastie Kennedyů

Cena: 50 Kč

Kód produktu: 55310

Beneš, Masaryk, soubor 4 publikací

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 55308

1975 Vladimirovm P. P.: Zvláštní oblast Číny 1942-1945

Cena: 50 Kč

Kód produktu: 51046
Lidové nakladatelství Praha; bezvadná

1980 Kolektiv: Politické dějiny světa v datech 1 + 2

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 50720
Svoboda, bezvadná

1980 Potočný, M.: Mezinárodní organizace

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 50721
Svoboda, bezvadná

1927 Masarykův sborník

Cena: 745 Kč

Kód produktu: 30830
Masarykův sborník: časopis pro studium života a díla T. G. Masaryka, 4 svazky I, II, III a IV; pevná vazba, bezvadné