0
0

Rumunsko

Sarepta  ›  Filatelie, kolky  ›  Filatelie  ›  Evropa  ›  Rumunsko

1950 Rumunsko, malá obchodní zásoba

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 55945
*/o, uloženo oboustranně na zásobníkovém listu

1920 Rumunsko, barevná frankatura

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 52015
BUCURESTI RECOMANDA 18 AUG 20

1895 Rumunsko, dopis na Moravu

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 51806
BUZEU 19 AUG 95, příchozí razítko

Sestava 8 celin

Cena: 559 Kč

Kód produktu: 40700
mj. novinová páska, obrazová dopisnice s cenzurou, dvě dopisnice 1893 a 1894 poškozené

1935 Sestava 5 celistvostí

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 40699
4x jako R, firemní přítisk z roku 1921; 2x výstřižek

1960 Partie 9 celistvostí

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 40698
standardní kvalita

1930 Sestava 4 dopisů

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 40260
2x letecky, 1x doporučeně; hezké

1947 R dopis do ČSR, frankotyp

Cena: 273 Kč

Kód produktu: 40259
hlavičkový dopis rumunského ministerstva adresovaný na Zemskou banku v Praze, 4x otisk frankotypu; zajímavé

R dopis do ČSR

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 40258
odesílatel: Vyslanectví ČSR v Bukurešti; příčný sklad

1975 Aršík MICHEL Bl.122, Římská vlčice

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 38740
bezvadný

1975 Aršík MICHEL Bl.125, Bezpečnostní konference

Cena: 745 Kč

Kód produktu: 38736
bezvadný

1953 Pohlednice do ČSR

Cena: 37 Kč

Kód produktu: 37601