0
0

Šlechta a panovnické rody

1865 Vladimír I. hrabě Mitrovský

Cena: 994 Kč

Kód produktu: 42791
z Mitrovic a Nemyšle, německy psaná nájemní smlouva. hezká frankatura, podpis hraběte Vladimíra Mitrovského; velmi hezké

1867 Vladimír I. hrabě Mitrovský, Tvarožná

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 42678
z Mitrovic a Nemyšle, česky psaná nájemní smlouva, podpis hraběte Vladimíra Mitrovského, kolky emise 1860; velmi hezké

1856 Hrabě Kolowrat, kolek 30Kr C.M.

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 41208
listina s kolkem 30Kr C.M. s pečetí a podpisem

1843 Marie hraběnka von Kolowrat

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 41191
potvrzení s vtištěným kolkem a krásnou červenou pečetí, Budkov 8. června 1843; bezvadná kvalita

1863 Vladimír I. hrabě Mitrovský

Cena: 2 236 Kč

Kód produktu: 41114
z Mitrovic a Nemyšle, česky psaná nájemní smlouva s prodlužovanou platností a se smíšeným kolkováním emisí 1858, 1870 a 1877; celkem 5 stran textu, 4x podpis hraběte Vladimíra Mitrovského; velmi hezké