0
0

Celistvosti

Sarepta  ›  Filatelie, kolky  ›  Filatelie  ›  Evropa  ›  Jugoslávie  ›  Celistvosti

1920 Jugoslávie, sestava 4 celistvostí

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 53354
uherské převratové razítko, chorvatský přetisk, Chorvatsko, cenzury

1940 Jugoslávie, R dopis

Cena: 174 Kč

Kód produktu: 53049
VARAŽDIN 12.X.40

1919 Jugoslávie, korespondenční lístek do Vídně

Cena: 422 Kč

Kód produktu: 52282
nečitelná razítka

1930 Jugoslávie, SOKOL

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 52032
pohlednice z Bělehradu s propagační nálepkou Sokol, příleřitostné razítko BEOGRAD 28.VI.30

1919 R dopis do Sarajeva, cenzura

Cena: 447 Kč

Kód produktu: 51735
MICHEL 90, 91 (4), razítko ZAGREB ??.??.??, razítka cenzury, dekorativní

1919 Jugoslávie, R dopis do ČSR

Cena: 273 Kč

Kód produktu: 51589
svislý pár známek s přetiskem S.H.S., vylámané razítko SARAJEVO 12.XI,19

1919 SHS, smíšená frankatura

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 51511
poštovní průvodka se smíšenou frankaturou známek SHS a Maďarska, NAŠICE 14.JAN,19

1929 Jugoslávie, sestava 3 celistvostí

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 48516
peněžní poukázka, 2x cenzura

1948 Jugoslávie, letecký dopis do ČSR

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 47299
DONJI MIHOLJAC 11.II.48

1929 Sestava 3 cenných psaní do ciziny

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 43109
zajímavé frankatury, hezké pečetě

1940 Cenzury

Cena: 174 Kč

Kód produktu: 43107
sestava 2 dopisů do Protektorátu ČaM, z toho 1x R, jugoslávská a německé cenzury

1940 Sestava 5 celistvostí

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 42298
hezké frankatury; standardní kvalita