0
0

Celistvosti

Sarepta  ›  Filatelie, kolky  ›  Filatelie  ›  Evropa  ›  Jugoslávie  ›  Celistvosti

1920 Jugoslávie, sestava 4 celistvostí

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 53354
uherské převratové razítko, chorvatský přetisk, Chorvatsko, cenzury

1930 Jugoslávie, SOKOL

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 52032
pohlednice z Bělehradu s propagační nálepkou Sokol, příleřitostné razítko BEOGRAD 28.VI.30

1929 Jugoslávie, sestava 3 celistvostí

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 48516
peněžní poukázka, 2x cenzura

1948 Jugoslávie, letecký dopis do ČSR

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 47299
DONJI MIHOLJAC 11.II.48

1940 Cenzury

Cena: 174 Kč

Kód produktu: 43107
sestava 2 dopisů do Protektorátu ČaM, z toho 1x R, jugoslávská a německé cenzury

1940 Sestava 5 celistvostí

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 42298
hezké frankatury; standardní kvalita

Různorodá sestava 4 celistvostí

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 40711