0
0

Městské

1980 Přerov, sestava propagačního sešitu, fotografie a PF 2001

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 55412

1905 Kojetín, trhová smlouva s kolky

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 55411
složeno

1892 Vsetín, sestava 3 přijímacích listů do Gruntovní knihy

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 55410

1912 Němčičky, povolení taneční zábavy

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 49358

1908 Valná hromada Občanské záložny, Vyškov

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 49336
pozvánka na valnou hromadu, kolek emise 1898

1935 Praha, petiční arch za Nerudův pomník

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 43284
část petičního archu proti umístění sochy na místě bývalých záchodů, razítko SPOLEK PRO POVZNESENÍ PAMÁTKY ZAPOMENUTÝCH SLÁVŮ NA MENŠÍM MĚSTĚ PRAŽSKÉM; zajímavý historický doklad meziválečné občanské aktivity

1830 Brno, dodací listy

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 42785
sestava 2 dodacích listů

1831 Pozořice, berní úřad

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 42076
předtištěná listina, dekorativní

1849 Brno, novinový úřad

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 42072
poštou zaslané potvrzení novinového úřadu o předplatném; dekorativní

1844 Brno, novinový úřad

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 42063
zasláno do Jamného; dekorativní

1842 Podolí u Brna [Kritschen], oznámení o prodeji

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 41205
prodej domu č. 53 v Podolí u Brna; luxusní stav

1817 Brno, sestava 3 dokumentů

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 41203
sestava 3 oznámení o dražbě majetku, Brno, 1817, 1839 a 1843; luxusní stav