0
0

Městské

1980 Přerov, sestava propagačního sešitu, fotografie a PF 2001

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 55412

1905 Kojetín, trhová smlouva s kolky

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 55411
složeno

1892 Vsetín, sestava 3 přijímacích listů do Gruntovní knihy

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 55410

1829 Brno, potvrzení magistrátu o platbě

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 49425

1912 Němčičky, povolení taneční zábavy

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 49358

1836 Personální stav pražské univerzity

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 49343
20stránkový dokument (foto - výřez A4)

1908 Valná hromada Občanské záložny, Vyškov

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 49336
pozvánka na valnou hromadu, kolek emise 1898

1920 Zbýšov, důl Láska Boží

Cena: 87 Kč

Kód produktu: 44911
strojopis o finanční škodě způsobené stávkou; bez razítka

1935 Praha, petiční arch za Nerudův pomník

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 43284
část petičního archu proti umístění sochy na místě bývalých záchodů, razítko SPOLEK PRO POVZNESENÍ PAMÁTKY ZAPOMENUTÝCH SLÁVŮ NA MENŠÍM MĚSTĚ PRAŽSKÉM; zajímavý historický doklad meziválečné občanské aktivity

1830 Brno, dodací listy

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 42785
sestava 2 dodacích listů

1831 Pozořice, berní úřad

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 42076
předtištěná listina, dekorativní

1849 Brno, novinový úřad

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 42072
poštou zaslané potvrzení novinového úřadu o předplatném; dekorativní