0
0

Rakousko

1867 Nákladní list (Frachtbrief)

Cena: 435 Kč

Kód produktu: 49334
nákladní list soukromé firmy, hezká pečeť

1862 Das Vaterland, 10 výtisků

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 47867
NOVINOVÉ SIGNETY, 10x celé noviny "Das Vaterland" se signetami 61 (2x), 66 (2x), 73, 103, 111 (2x), 126 (2x); zajímavé

1861 Das Vaterland, 11 výtisků

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 47866
NOVINOVÉ SIGNETY, 11x celé noviny "Das Vaterland" se signetami 42, 66, 73 (2x), 103, 111 (2x), 126, 133, 146 (2x); zajímavé

1860 Das Vaterland, 11 výtisků

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 47865
NOVINOVÉ SIGNETY, 11x celé noviny "Das Vaterland" se signetami 61 (2x), 66, 75, 82 (3x), 86 (2x), 126, 134; zajímavé

1862 Das Vaterland, 11 výtisků

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 47864
NOVINOVÉ SIGNETY, 11x celé noviny "Das Vaterland" se signetami 7 (2x), 61, 66, 75 (2x), 76, 73, 203, 209, 275; zajímavé

1861 Das Vaterland, 11 výtisků

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 47863
NOVINOVÉ SIGNETY, 11x celé noviny "Das Vaterland" se signetami 24, 42 (3x), 61, 66 (2x), 75, 111 (3x); zajímavé

1861 Das Vaterland, 11 výtisků

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 47862
NOVINOVÉ SIGNETY, 11x celé noviny "Das Vaterland" se signetami 16, 42 (2x), 65, 74 (2x), 76, 113, 126 (3x); zajímavé

1861 Das Vaterland, 10 výtisků

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 47861
NOVINOVÉ SIGNETY, 10x celé noviny "Das Vaterland" se signetami 42 (2x), 61, 66, 74, 75, 76, 111, 133 (2x); zajímavé

1843 Brno, Recepisse

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 43590
potvrzení o zaplacení novinovému úřadu, vtištěný kolek 3Kr a kontrolní kolek; hezké

1859 II. emise, povolení taneční zábavy, Blansko

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 42671
tištěné povolení taneční zábavy s muzikou v Blansku, kolky 10Kr a 50Kr (II. emise); zajímavé

1859 II. a III. emise, sestava 4 dopisů s kolky

Cena: 397 Kč

Kód produktu: 42655
poštou prošlé dopisy s kolky od dodavatelů vídeňských, pražských a znojemských novin; hezké

1863 II. emise, násobná frankatura

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 39253
30Kr + 6Kr + 7Kr + 7Kr, úmrtní list; křížový sklad