0
0

Polní pošta

Sarepta  ›  Filatelie, kolky  ›  Filatelie  ›  ČSR 1918-39  ›  Celistvosti  ›  Polní pošta

1938 Mobilizace, výstřižek z R obálky velkého formátu

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 56962
...s adresním lístkem "Přijímací kniha poštovních poukázek", adresováno na Poštovní poukázkovou ústřednu v Praze, razítko POLNÍ POŠTA 26/ 20.X.38 + okresní razítko P.P./ 76 (!!); výskyt okresních razítek Polních pošt je na poštovně prošlých zásilkách zcela ojedinělý

1919 Polní pošta, sestava 5 celistvostí

Cena: 323 Kč

Kód produktu: 56401

1919 ČSR I, polní pošta, sestava 7 celistvostí

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 53897

1919 ČS. STŘELECKÝ PLUK, Užhorod

Cena: 174 Kč

Kód produktu: 53337
řádkové útvarové razítko, maďarské podacé razítko UNGVÁR 919 AUG 31

1938 SBĚRNA POLNÍCH POŠT/ BRNO a

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 51449
-9.XI.38

1938 Mobilizace, POLNÍ POŠTA 52

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 49362
dopis na polní poštu, PARDUBICE 8.X.38, adresát: štábní kapitán Oldřich Beneš (ten který „holdoval alkoholu a příliš mluvil“, viz Archív bezpečnostních složek, Německé soudy v Říši, Sign. 141-241-1. Spis Taclova štábu)

1919 Italské legie

Cena: 298 Kč

Kód produktu: 48361
pohlednice do Brna od italského legionáře, PRAHA 23.VI.19

1919 32. PLUK ČS. LEGIONÁŘŮ/ ÚČETNÍ ÚŘAD

Cena: 298 Kč

Kód produktu: 44279
útvarové razítko účetního úřadu, ZNOJMO 25.X.19; zajímavé

1937 Španělsko, pohlednice do ČSR

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 44277
pohlednice Barcelony poslaná do ČSR, prošlá cenzurou REPÚBLICA ESPAŇOLA/ CENSURA, razítko BARCELONA 10.VI.37; hezké

1918 Francie, legionář Josef Chudomel

Cena: 298 Kč

Kód produktu: 43194
pohlednice z Francie do Čech, přeposláno do Znojma, Kulometná rota, 24. pluk; zajímavý doklad

1920 Pohlednice na PP č.14

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 43182
NÁCHOD 9.V.20

1920 Pohlednice, esperanto, polní pošta

Cena: 224 Kč

Kód produktu: 41917
"KAMPAPOSTO", pohlednice (Zvolen, lidé, náměstí), řádkové útvarové razítko NÁHRADNÁ BATERIA/ POL. DĚL. PL. č. 11, pohlednice do Hulína, psáno esperantem; odřené růžky, jinak hezké