0
0

Nepoužité známky

1959 Neschválená příloha k pozvánce na výstavu

Cena: 9 999 Kč

Kód produktu: 53096
soutisk známek POFIS 1050-53, 100 let závodu ŠKODA, vydáno u příležitosti II. celostátní výstavy poštovních známek; formát A4, mimořádně vzácné!!

1959 Neschválená příloha k pozvánce na výstavu

Cena: 9 999 Kč

Kód produktu: 53095
soutisk známek POFIS 1050-53, 100 let závodu ŠKODA, vydáno u příležitosti II. celostátní výstavy poštovních známek; formát A4, mimořádně vzácné!!