0
0

Zajímavosti poštovního provozu

1930 Šeková stvrzenka PRÁCHEŇ-ŠELTY

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 56212

1930 Konzulární pošta Wien

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 56209

1925 Konzulární pošta, Místokonzulát ČSR v Linci n. D.

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 54267
dopis do České Lípy

1932 Konzulární pošta, Konzulát ČSR v Curychu

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 54253
dopis do Rýmařova

1923 Konzulát ČSR v Curychu

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 53819
hezké

1925 Úprava doručovacích obvodů, Rýmařov

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 53331
z poštovní historie, úřední dopis týkající se doručovacích vzdáleností a úpravy doručovacích obvodů, razítko JANOVICE U RÝMAŘOVA 9.VII.25

1938 Poste restante, anšlus Rakouska

Cena: 323 Kč

Kód produktu: 53320
dopis z Vídně po připojení Rakouska k Německé říši, poslán do Prahy na poste restante, s doplatní známkou 50h, razítka WIEN 17.VI.38, PRAHA 18.VI.38; hledané

1933 Václav Frič, český obchodník a podnikatel

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 51445
dopisnice ze Slovenska, adresát V. Frič, Vladislavova ulice 21a

1918 Kuriozita - pohlednice psaná 29.X.1918

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 49427
pohlednice s Masarykem do Vídně, text: V tak památný den/ vzpomínám všech/ dobrých českých lidí/ 29.X.1918, Líbá Albert; se známkou Koruna 10h, bez razítka, znehodnoceno křížem

1930 Sestava 140 lístků farních úřadů

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 49411
bez frankatury i frankované; standardní kvalita

1924 Kuriozita

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 49356
adresát: Našim všem dobrým ve Slavkově u Opavy, Slezsko, Č.S.R,, razítko KARLOVY VARY 7.VIII.24

1931 Poštovní přihrádka

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 48110
předtištěný lístek s doplatní známkou 50h, LITOMĚŘICE 8.VII.31