0
0

Jugoslávie

Sarepta  ›  Filatelie, kolky  ›  Filatelie  ›  Evropa  ›  Jugoslávie

1920 Jugoslávie, sestava 4 celistvostí

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 53354
uherské převratové razítko, chorvatský přetisk, Chorvatsko, cenzury

1940 Jugoslávie, R dopis

Cena: 174 Kč

Kód produktu: 53049
VARAŽDIN 12.X.40

1919 Jugoslávie, polní pošta

Cena: 559 Kč

Kód produktu: 52394
korespondenční lístek s přítiskem Červeného kříže, s maďarskou známkou, rámečkové razítko

1920 Jugoslávie, R dopis v místě

Cena: 4 347 Kč

Kód produktu: 52388
bohatá frankatura, červené podací razítko ZAGREB 25 JUN 20, příchozí razítko; zvlněný papír, krátké natržení v okraji

1919 Jugoslávie, souběžná frankatura

Cena: 696 Kč

Kód produktu: 52375
CILLI 28.II.19

1960 Jugoslávie, svěží i razítkované známky

Cena: 1 863 Kč

Kód produktu: 52347
výběrové série a aršíky, razítkované i svěží, popsáno, uloženo na 2 stranách zásobníkového listu

1919 Jugoslávie, korespondenční lístek do Vídně

Cena: 422 Kč

Kód produktu: 52282
nečitelná razítka

1930 Jugoslávie, SOKOL

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 52032
pohlednice z Bělehradu s propagační nálepkou Sokol, příleřitostné razítko BEOGRAD 28.VI.30

1925 Jugoslávie, sestava 5 dopisnic

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 51805

1919 R dopis do Sarajeva, cenzura

Cena: 447 Kč

Kód produktu: 51735
MICHEL 90, 91 (4), razítko ZAGREB ??.??.??, razítka cenzury, dekorativní

1920 Jugoslávie, přifrankovaná bosenská souběžná zálepka

Cena: 447 Kč

Kód produktu: 51668
zálepka do ČSR , vylámané němé razítko

1919 Jugoslávie, R dopis do ČSR

Cena: 273 Kč

Kód produktu: 51589
svislý pár známek s přetiskem S.H.S., vylámané razítko SARAJEVO 12.XI,19