0
0

Zajímavosti poštovního provozu

1943 Protektorát ČaM, sestava 3 soudních doručenek

Cena: 62 Kč

Kód produktu: 55473

1943 Nevyplacený dopis, doplatné v hotovosti

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 54866
ROVENSKO 3.IX.43

1941 Vladivostok - Praha, ruská dopisnice do Protektorátu

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 54342
úřední záznamy, cenzura

1944 Azbukou psaný dopis z Berlína do Protektorátu

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 54341
dopis včetně obsahu, psáno azbukou; zajímavé

1944 Platební výměr, Okresní nemocenská pojišťovna Uh. Hradiště

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 53614
Hitler 1,20K červená, UHERSKÉ HRADIŠTĚ 15.II.14

1943 Pohlednice v ruštině v době Protektorátu ČaM

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 52547
pohlednice do Prahy, GROSS WOSSEK 23.IV.43; zajímavé

1939 Škodovka v Íránu

Cena: 696 Kč

Kód produktu: 51503
Dopisní obálka s firemním přítiskem - logo firmy Škoda a název v arabštině. Dopis je frankován známkou s vyobrazením nástupníka trůnu Muhammada Rezá Pahlaví s chotí. Zasláno do Protektorátu ČaM, v Praze úředně otevřeno devizovou kontrolou. PRAHA 11.IX.39

1939 ČaM, sestava 35 lístků farních úřadů

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 49409
3x Služební, 4x předběžná dopisnice Státní znak, 5x předběžná frankatura, československé lístky farních úřadů, velmi zajímavá sestava

1939 Kuriozita, zasláno do ČSR, doručeno do Protektorátu

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 49405
dofrankovaná německá dopisnice z Vídně, dle textu psáno dne 14.III.1939 (tedy ještě v době trvání ČSR, přesto odesílatel uvedl v adrese neoficiální název země Morava), na vídeňské poště opatřeno razítkem WIEN 15.III.39 a dle registračního razítka Farního úřadu Cetkovice u Jevíčka doručeno 16.3.1939, tedy již v době zřízení Protektorátu Čechy a Morava.

1943 Deylův ústav pro slepé

Rezervováno
Cena: 124 Kč

Kód produktu: 49357
PRAHA 1,XII.43

1939 Vzorek bez ceny

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 48098
J. PAVLATA, lisovna ovocných šťáv, PRAHA 21.XII.39; příčný sklad

1939 Služební dopisy

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 48096
sestava služebního dopisu a výstřižku