0
0

Zajímavosti poštovního provozu

1943 Nedostatečná adresa

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 56433

1939 Věc porta prostá, doporučeně

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 56430
PRAHA 19.IX.39

1943 Nevyplacený dopis, doplatné v hotovosti

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 54866
ROVENSKO 3.IX.43

1941 Vladivostok - Praha, ruská dopisnice do Protektorátu

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 54342
úřední záznamy, cenzura

1944 Azbukou psaný dopis z Berlína do Protektorátu

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 54341
dopis včetně obsahu, psáno azbukou; zajímavé

1943 Pohlednice v ruštině v době Protektorátu ČaM

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 52547
pohlednice do Prahy, GROSS WOSSEK 23.IV.43; zajímavé

1939 Kuriozita, zasláno do ČSR, doručeno do Protektorátu

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 49405
dofrankovaná německá dopisnice z Vídně, dle textu psáno dne 14.III.1939 (tedy ještě v době trvání ČSR, přesto odesílatel uvedl v adrese neoficiální název země Morava), na vídeňské poště opatřeno razítkem WIEN 15.III.39 a dle registračního razítka Farního úřadu Cetkovice u Jevíčka doručeno 16.3.1939, tedy již v době zřízení Protektorátu Čechy a Morava.

1939 Vzorek bez ceny

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 48098
J. PAVLATA, lisovna ovocných šťáv, PRAHA 21.XII.39; příčný sklad

1939 Služební dopisy

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 48096
sestava služebního dopisu a výstřižku

1941 Šlechtická korespondence, hraběnka Schaffgotsch

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 48093
Anna Schaffgotsch (1901-1975), dopis z ministerstva veřejných prací, zatíženo doplatných 1,20K; zajímavé

1940 Partie 26 celistvostí na farní úřady

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 48005
standardní kvalita

1944 Kuriozita, anglicky psaný lístek z Německa do Protektorátu

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 44282
razítko WIEDERITZSCH (Leipzig) 29.11.44; zajímavé