0
0

Celistvosti

Sarepta  ›  Filatelie, kolky  ›  Filatelie  ›  ČSR 1918-39  ›  Celistvosti

7. 1933 POFIS 274, Nitra, rohový kus s DČ 1A

Cena: 168 Kč

Kód produktu: 56951
firemní dopis se zajímavou frankaturaou, JINDŘICHŮV HRADEC 1.IX.33; obálka 1x uprostřed svisle přeložena

8. 1938 Mobilizace, výstřižek z R obálky velkého formátu

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 56962
...s adresním lístkem "Přijímací kniha poštovních poukázek", adresováno na Poštovní poukázkovou ústřednu v Praze, razítko POLNÍ POŠTA 26/ 20.X.38 + okresní razítko P.P./ 76 (!!); výskyt okresních razítek Polních pošt je na poštovně prošlých zásilkách zcela ojedinělý

9. 1933 Sestava 2 celistvostí - návratky

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 40295
2x složený formulář zaslaný doporučeně, bez frankatury, razítko CHRUDIM 5. a 22.XII.33; zajímavé

10. 1920 Šlechtická korespondence, hraběnka Nostitz

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 56914
úmrtní oznámení na jméno Anna Gräfin Haugwitz

11. 1930 Sestava 5 návratek

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 41043
doporučené úřední zásilky; bezvadné

12. 1930 Sestava 6 celistvostí

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 44255
celistvosti bez frankatury

13. 1923 Slatiňany, Nasavrky, Trhová Kamenice

Cena: 137 Kč

Kód produktu: 41055
dopis obecnímu úřadu v Nasavrkách o zřízení telefonní ústředny, razítko ŘEDITELSTVÍ POŠT A TELEGRAFŮ V PARDUBICÍCH; zajímavý historický dokument

14. 1921 Telefonní ústředna Praha

Cena: 174 Kč

Kód produktu: 43162
sestava 2 úředních lístků s razítky TÚ Praha a Poštovní a telegrafní úřad Praha-Hrad; zajímavé

15. 1937 TELEGRAFNÍ ÚSTŘEDNÍ STANICE PRAHA

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 40380
spěšný dopis do Prahy, razítko HRADEC KRÁLOVÉ 29.VII.37, průchozí razítko TELEGRAFNÍ ÚSTŘEDNÍ STANICE/ PRAHA, vpředu číslo paginýrkou, dobře zachovalé

16. 1934 Zemský president

Cena: 75 Kč

Kód produktu: 44218
obálka s PF 1935, adresováno paní Pavle Dückher-Haslanové, představené Matice školské v Brně; hezké

17. 1925 Úprava doručovacích obvodů, Rýmařov

Cena: 174 Kč

Kód produktu: 53331
z poštovní historie, úřední dopis týkající se doručovacích vzdáleností a úpravy doručovacích obvodů, razítko JANOVICE U RÝMAŘOVA 9.VII.25

18. 1935 Úřední dopis ze San Salvadoru

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 40585
dlouhá obálka na Ředitelství pošt ČSR, bez frankatury, podací razítko SAN SALVADOR 19.VI.35, přeposláno na Poštovní úřad Suchdol n./O., strojové razítko PRAHA 9.VII.35, pečetky Ministerstva pošt a telegrafů ČSR; zvlněný okraj