0
0

ČSR 1918-39

1. 1919 CDV 2a, Velký monogram, I. díl

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 53067
dvojitá dopisnice, KLATOVY 15.IV.19

2. 1931 Dopis do USA

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 53064
násobná frankatura, PRUSKÉ 3.II.31

3. 1919 Hradčany 25h modrá

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 53077
jednoznámková frankatura na firemnim dopisu, TURNOV 23.VII.19

4. 1937 R dopis, kupón a deskové číslo

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 53076
PRAHA 24.XI.37

5. 1937 ČSR I, sestava známek s kupóny, aršík

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 53098
příměs razítkovaných známek na 4 stranách zásobníkových listů