0
0

ČSR 1945-92

22. 1973 Výstavní černotisky, 5 kusů

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 44361
1973, Kutná Hora, 1974 České Budějovice, 1975 Gottwaldov, 1976 Kutná Hora, 1982 Valtice

23. 1948 Totalita, udání (Jihlava)

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 44347
udání na spoluobčany ze Špitálského předměstí, kteří chovají slepice, s žádostí, aby tomuto byla učiněna přítrž; úřední poznámka: Šetření provedeno, zjištěno zatajení a podáno 10 trestních oznámení; zajímavý dobový dokument s datem odeslání 12.III.48

24. 1945 ČSR II, sbírka známek a celistvostí

Cena: 745 Kč

Kód produktu: 47349
desková čísla, příležitostná razítka, černotisky, uloženo ve velkém 28stránkovém zásobníku, katalog 2.200Kč, foto pouze částečné

25. ČSR II, krabice výstřižků

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 47056
1,9kg