0
0

Historické dokumenty, archiválie

148. 1882 Elisabeth kněžna a starohraběnka ze Salm-Reifferscheidtu

Cena: 224 Kč

Kód produktu: 43065
rozená princezna z Liechtensteinu (1832-1894), členská legitimace německého školního spolku a potvrzení o zaplacení příspěvku 5Fl, k tomu totéž na jméno manžela - Hugo Karel František (1832–1890), částka 100Fl; zajímavé

149. 1919 Alfons Vladimír hrabě Mensdorff-Pouilly (1864-1935),

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 43087
úřední R dopis v místě, BOSKOVICE 19.III.19, adresováno na velkostatek hraběte

150. 1865 Hrabě Michael Johann von Wallis (1732-1798)

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 42761
rakouský polní maršál a od roku 1791 do roku 1796 prezident Dvorské válečné rady; kolkovaná pachtovní smlouva s pečetí a vlastnoručním podpisem, hezké

151. 1889 Alfred August princ Windischgrätz (1851-1927)

Cena: 224 Kč

Kód produktu: 43075
potvrzení Puncovního úřadu Praha

152. 1812 Judaikum, Lednice (Eisgrub)

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 37558
tištěné potvrzení o zaplacení židovskou obcí v Lednici

153. 1812 Lednice (Eisgrub), judaikum

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 41121
potvrzení o zaplacení poplatku židovskou obcí v Lednici

154. 1797 Judaika, Boskovice

Cena: 683 Kč

Kód produktu: 39584
obligace s hebrejským podpisem a přípisem, Mojžíš Tycho, Samuel Kohn; luxusní stav

155. 1820 Judaikum, Podivín, potvrzení o platbě

Cena: 298 Kč

Kód produktu: 42677
podpis Moises ...

156. 1804 Judaika, listina s kolkem 30Kr

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 39561
Prostějov, hebrejský podpis, odpovídající průsvitka

157. 1940 Judaikum, posudek kvalifikační komise

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 50560
Ředitelství pošt Brno, na jméno Karel Mondschein, vrchní účetní tajemník, zajímavé

158. 1978 Železniční průkazka

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 48472
výborný stav