0
0

Historické dokumenty, archiválie

138. 1912 Gabriela von Thun und Hohenstein (1872-1957)

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 52583
dcera a dědička hraběte Eugena Larisch von Mönnich z Karviné, filantropka a zakladatelka slezské nemocnice v Těšíně, 4stránková listina v maďarštině a s uherským úředním razítkem

139. 1863 Larisch von Mönnich, Eugen (1835, Fryštát - 1880)

Cena: 2 484 Kč

Kód produktu: 52585
Eugen hrabě Larisch von Mönnich, majitel továrny na výrobu běloby zinkové v Petřvaldě-Březince, císařská 8stránková patentní listina s podpisem a se dvěma papírovými tlačenými pečetěmi, císařská pečeť Františka Josefa a K.u.K. PRIVILEGIEN-ARCHIV, včetně velkoformátového přebalu skládaného dopisu; velmi vzácné

140. 1865 Hrabě Michael Johann von Wallis (1732-1798)

Cena: 745 Kč

Kód produktu: 42761
rakouský polní maršál a od roku 1791 do roku 1796 prezident Dvorské válečné rady; kolkovaná pachtovní smlouva s pečetí a vlastnoručním podpisem, hezké

141. 1816 Napoleonské války, domobrana, Janovice

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 41224
doklad dragouna na jméno Anton Boreš, Janovice (Morava), přítlačná pečeť; otřepy v okrajích

142. 1813 Napoleonské války, sbírka pro vojenské špitály

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 42653
"Všeobecné vyzvání k dobrovolným snůškám k lůžkám vojanských špitálů zapotřebných povrchních věcí"; třílistý dokument A4, česko-německý text, včetně seznamu kusů povlečení na jedno lůžko, vydal Ignác hrabě Chorinský (1770–1823) v Brně; zajímavé, velmi hezké

143. 1819 Propouštěcí list, Moravský Krumlov

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 41226
předtištěná listina s kolky a s krásnou pečetí panství

144. 1810 Napoleonské války - legitimace rezervisty

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 41127
tištěná legitimace; bezvadné

145. 1808 Napoleonské války - úmrtní list

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 37521
na jméno Johan Marek, Seč, panství Boskovice; krásné pečetě

146. 1804 Judaika, listina s kolkem 30Kr

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 39561
Prostějov, hebrejský podpis, odpovídající průsvitka

147. 1830 Propouštěcí list z panství Rožínka

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 39583
na jméno Fr. Houdek, razítko panství; luxusní

148. 1842 Vysvědčení, kolek 30Kr

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 41218
vysvědčení se šlechtickou pečetí, v záhlaví kolek, červená pečeť; bezvadné

149. 1843 Výuční list na jméno E. Neděla, Jimramov

Cena: 435 Kč

Kód produktu: 41134
pěkné razítko panství a pečeť cechů, v záhlaví kolek; dekorativní