0
0

Katalog WebSálu

1. 1919 CDV 2a, Velký monogram, I. díl

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 53067
dvojitá dopisnice, KLATOVY 15.IV.19

2. 1931 Dopis do USA

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 53064
násobná frankatura, PRUSKÉ 3.II.31

3. 1919 Hradčany 25h modrá

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 53077
jednoznámková frankatura na firemnim dopisu, TURNOV 23.VII.19

4. 1937 R dopis, kupón a deskové číslo

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 53076
PRAHA 24.XI.37

5. 1937 ČSR I, sestava známek s kupóny, aršík

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 53098
příměs razítkovaných známek na 4 stranách zásobníkových listů

6. 1941 CDV 11 + POFIS 37 II, 4K II. typ

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 53029
PLZEŇ 19.XI.41

7. 1940 CDV 2, II. část dvojité dopisnice

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 53030
NĚMČICE U KLATOV 14.IX.40

8. 1942 Frankotyp J.K.D. Praha-Nusle

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 53027
Ing. Kopista a Dubský, Praha-Nusle, PRAHA 3.11.42

9. 1959 Schvalovací arch POFIS 1050-53, soutisk známek

Cena: 9 999 Kč

Kód produktu: 53096
100 let závodu ŠKODA, vydáno u příležitosti II. celostátní výstavy poštovních známek; formát A4, mimořádně vzácné!!

10. 1958 PT Mucha - Čtyřicet let ...

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 44954
... československé poštovní známky 1918-1958, otisk rytiny portrétu s podpisem v šedočerné barvě; velmi lehký podélný sklad v prvním listu

11. 1950 R dopis do USA

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 53065
hezká frankatura, BRNO 17.III.50

12. 1954 Dopis do USA

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 53078
NIŽNÝ ŽIPOV 4.I.54, zajímavá frankatura