0
0

Katalog WebSálu

1. Všehochuť

Cena: 497 Kč

Kód produktu: 46883
středně velká kartónová krabice plná nezpracovaného sběratelského materiálu, převládá Rakousko-Uhersko, ČSR I a II,; různá kvalita, vhodné pro další zpracování (foto pouze částečné)

2. 1937 Částečná tiskovina

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 44328
sestava 2 celistvostí, z toho 1x s doplatní známkou

3. 1919 ČS. STŘELECKÝ PLUK, Užhorod

Cena: 174 Kč

Kód produktu: 53337
řádkové útvarové razítko, maďarské podacé razítko UNGVÁR 919 AUG 31

4. 1925 Úprava doručovacích obvodů, Rýmařov

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 53331
z poštovní historie, úřední dopis týkající se doručovacích vzdáleností a úpravy doručovacích obvodů, razítko JANOVICE U RÝMAŘOVA 9.VII.25

5. 1935 Úřední dopis ze San Salvadoru

Cena: 174 Kč

Kód produktu: 40585
dlouhá obálka na Ředitelství pošt ČSR, bez frankatury, podací razítko SAN SALVADOR 19.VI.35, přeposláno na Poštovní úřad Suchdol n./O., strojové razítko PRAHA 9.VII.35, pečetky Ministerstva pošt a telegrafů ČSR; zvlněný okraj

9. 1920 ČSR I, zajímavosti

Cena: 224 Kč

Kód produktu: 51464
sestava 15 celistvostí, obsahuje R dopisy, reklamní razítka, frankotypy, doplatní známky, kolek, Podkarpatská Rus - razítko Вари (vzácné), polní pošta, formuláře, přítisky, novinová páska aj.

10. 1940 Souběžná CDV34, Dopisnice pro cizinu, II. část

Cena: 869 Kč

Kód produktu: 53333
odesláno z Tel Avivu do již neexistujícího Československa, neplatná frankatura, lehké příchozí razítko PRAHA -8.II.40; vzácná kuriozita

11. 1941 Vladivostok - Praha, ruská dopisnice do Protektorátu

Cena: 224 Kč

Kód produktu: 54342
úřední záznamy, cenzura

12. 1940 SOKOL I. SMÍCHOV

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 40500
dopis s přítiskem adresovaný na Sokol Hradec Králové, razítko PRAHA 31.V.40; zajímavý historický doklad o organizaci zrušené v roce 1941