0
0

Kolky, Fiskální ceniny

Rakousko, Rakousko-Uhersko, ČSR I, ČSR II, Protektorát Čechy a Morava, Slovenský stát, Evropa

Zde naleznete zajímavé fiskalní ceniny s vysokou sběratelskou hodnotou. Historické listiny opatřené krásnými vtištěnými kolky a signetami. Historické smlouvy s pečetěmi, s listinnými kolky. Dekorativní nákladní listy s kolky. Fiskální ceniny jsou rozděleny na podkategorie: vtištěné kolky, signety, listinné kolky, nákladní listy, firemní účty a dopisy (opatřené kolky).

117. 1800 Vtištěný kolek 3Kr, Marie Terezie, Boskovice, judaikum

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 37542
hebrejské podpisy; bezvadné

118. 1769 Vtištěný kolek 15Kr

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 42790
smlouva s podpisem David Svoboda

119. 1845 Vtištěný kolek 15Kr

Cena: 224 Kč

Kód produktu: 39581
Vídeň, úmrtní list na jméno Fr. Gretzmann, razítko fary; hezké

120. 1874 Šlechtická korespondence

Cena: 435 Kč

Kód produktu: 37513
zdobně tištěné potvrzení vystavené knížeti Hugo Salmovi, kolky emise 1870, podepsán Friedrich Schönborn

121. 1824 Švábsko

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 39577
listina s kolky, pečetěmi a razítkem

122. 1813 Württembersko, listina s kolkem a pečetěmi

Cena: 621 Kč

Kód produktu: 37512
velmi hezké