0
0

Provizoria 1945- 47

74. 1946 Vysídlení Němců

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 40856
dopis adresovaný zplnomocněnci k hojení zájmů rakouských státních příslušníků v Č.S.R., odesílatel: P. Batschová, Zátoň, okr. Český Krumlov, provizorní razítko LENORA; skvrny