0
0

Rakousko

Sarepta  ›  Filatelie, kolky  ›  Filatelie  ›  Evropa  ›  Rakousko

61. 1840 PRERAU, WISCHAU a ZNAYM

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 40732
sestava 3 skládaných dopisů s řádkovými razítky

62. 1830 Sellier & Bellot

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 40820
skládaný dopis do Vysokého Mýta, odesílatel: Sellier & Bellot, Praha, podací razítko PRAG/ FRANCO; zajímavý historický dokument z počátků slavné firmy

64. 1840 Dopis z Korfu do Kojetína

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 40753
via Terst, Wien a Hulín, zbytek úřední nálepky, krásná pečeť s arabskými znaky, vzadu razítka KREMSIER a KOJETEIN; velmi vzácné

65. 1914 Vlaková pošta TRAUTENAU-PRAG a zpět

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 42113
sestava 2 lístků polní pošty s podacími razítky vlakové pošty č. 188; patina

66. 1917 BAYER. FELD-POSTEXPED./ DES ALPENKORPS

Cena: 311 Kč

Kód produktu: 42111
sestava 3 lístků polní pošty s útvarovými razítky K.u.K. GEBIRGSARTILLERIEREGIMENT No.26, německé podací razítko BAYER. FELD-POSTEXPED./ DES ALPENKORPS a K.D. FELDPOSTEXPED., k tomu pohlednice přes německou FP do Čech s podacím razítkem BERLIN 29.6.16; zajímavá sestava

67. 1915 Polní pošta, sestava 63 celistvostí

Cena: 435 Kč

Kód produktu: 52012
částečně s frankaturou, zajímaví razítka, mj. ZVORNIK (Bosna a Hercegovina), BANSKÁ BYSTRICA, razítko STERILISIERT, Srbsko, Polsko, Čechy...; standardní kvalita

68. 1916 Zajatecký pracovní tábor

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 52296
pohlednice do Čech, řádkové razítko KRIEGS-GEFANGENEN ARBEITER ABT. No.324, FELDPOST 56, podací razítko FPA 56/ 8.III.16

69. 1874 Sestava 4 dopisnic - žluťásek

Cena: 124 Kč

Kód produktu: 51537

70. 1871 Dopisnice 2Kr pro Uhersko

Cena: 149 Kč

Kód produktu: 51580

71. 1857 Soupis zapsaných zásilek

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 40764
úřední tiskovina Nr.76, seznam doporučených zásilek z 15.11.1857 na poštovním úřadě Oselce (Woseletz, okr. Plzeň), kruhové razítko; vše krásně čitelné, velmi zajímavé

72. 1916 Sestava 29 novinových pásek s přitištěnou známkou

Cena: 1 987 Kč

Kód produktu: 52276
s přetiskem "Mitteilungen des Deutschen und Österreichischen Alpen-Vereins"; různé varianty