0
0

Šlechta a panovnické rody

155. 1865 Vladimír I. hrabě Mitrovský

Cena: 745 Kč

Kód produktu: 42791
z Mitrovic a Nemyšle, německy psaná nájemní smlouva. hezká frankatura, podpis hraběte Vladimíra Mitrovského; velmi hezké

156. 1855 Hugo Karl kníže Salm-Reifferscheidt

Sleva
Cena: 373 Kč

Kód produktu: 41119
kolkovaná listina s červenou pečetí a celým podpisem Hugo Karl kníže starohrabě ze Salmů; hezké