0
0

Spolková republika Německo

59. 1951 Německo, sestava 2 dopisnic do ČSR

Cena: 99 Kč

Kód produktu: 51544
mj. odpovědní dopisnice z NDR