0
0

Vysvědčení

206. 1877 Vysvědčení, Brno

Cena: 199 Kč

Kód produktu: 49350
na jméno Otto Jaroš ze Zbonku; lehké skvrny

208. 1850 Vysvědčení z reálky U sv. Jakuba v Praze

Cena: 186 Kč

Kód produktu: 39590
kolek 6Kr; křížový sklad, lehké skvrny

209. 1842 Vysvědčení, kolek 30Kr

Cena: 373 Kč

Kód produktu: 41218
vysvědčení se šlechtickou pečetí, v záhlaví kolek, červená pečeť; bezvadné