0
0

ČSR 1945-92

1968 ČSR II, Sestava 6 kusů různých přítežitostných tisků 1968-1988

Sleva
Cena: 179 Kč

Kód produktu: 58442
PT3, PT4, PT11a, PT17, PT20 a PT21; vše bezvadné

1945 Sestava 3 kusů nálepních listů s příležitostnými razítky

Sleva
Cena: 149 Kč

Kód produktu: 58438
Manifestace jihočeského lidu na Kozím hrádku, TÁBOR 6.VII.45; Svatovojtěšské jubileum 997-1947, PRAHA 11/ 19.VII.47; Kroměříž 1848-1948, KROMĚŘÍŽ 1/ 20.VI.48; pěkný stav

1966 Sestava 10 kusů příležitostných tisků ČR a ČSR 1966-2006

Sleva
Cena: 397 Kč

Kód produktu: 58437
obsahuje PT2, 3, 4, 12a (2x), 20a (2x) + doplněno o 3 kusy ČR, PT1 s extrémně nízkým číslem 00004 (hledané!!), PT16a+b; bezvadné, katalog 1.350Kč

1982 CDV196 zaslaná jako R, výstavní razítko NERATOVICE 12.9.1982

Sleva
Cena: 229 Kč

Kód produktu: 58436
vzadu příchozí razítkoé PRAHA 612 (s chybně nastaveným datem); + CDV197 zaslaná jako R do Německa, příležitostné razítko PRAHA 49/ 9.4.83; katalog minimálně 1.000Kč

1979 CDV185, Den UPU 4,40Kčs zaslaná R+Ex do Prahy

Sleva
Cena: 179 Kč

Kód produktu: 58434
BRATISLAVA 19.7.79 + CDV197, VI. sjezd požární ochrany 4,40 Kčs jako R do Německa, dofrankovaná POFIS 1564 (3x), PRAHA 49/ 9.4.83; stopy poštovního provozu, katalog minimálně 750 Kč

1950 Hlučínsko, CDV96, dopisnice pro cizinu Gottwald 3 Kčs do Německa

Sleva
Cena: 89 Kč

Kód produktu: 58433
LUDGEŘOVICE 24.III.50, razítko cenzury "HLUČÍN 6", stopy poštovního provozu a malé nahnědlé skvrnky

1949 CDV94, dopisnice Gottwald 4,50Kčs, sestava 2 kusů, obě s cenzurou do Německa

Sleva
Cena: 99 Kč

Kód produktu: 58432
PLZEŇ 8.9.49, stejný odesílatel i adresát, obě se stopou po kancelářské sponce

1960 Dopis bez poštovného, R dopis odeslaný manželkou prezidenta Novotného

Sleva
Cena: 119 Kč

Kód produktu: 58428
PRAHA 012/ 11.1.60, doplněno razítkem Sekretariátu presidenta republiky, malý formát 11 x 7 cm, včetně obsahu (PF 1960), zřejmě s ohledem na odesílatele nebylo doplatné vybráno (!); bez poškození

1950 ČSR II, Dobírky, sestava 10 kusů R dopisů na dobírku

Sleva
Cena: 646 Kč

Kód produktu: 58427
většina je vyplacena tzv. vázanými hodnotami, odesílatel ORBIS nebo POFIS, navíc 1 ks cenné psaní na dobírku z roku 1945; bez poškození

1976 POFIS 2182-2231 + L80-85, kompletní ročník 1976 ve čtyřblocích; svěží

Sleva
Cena: 378 Kč

Kód produktu: 58424
kompletní ročník 1976 ve čtyřblocích (!), včetně aršíků A2184, A2205, A2210, emise Unesco, Kouření, Pražský hrad, Bratislavské motivy a Umění v celých PL, svitkové ve čtyřpáskách; luxusní, katalog minimálně 620Kč+

1953 ČSR II, POFIS 732-A813, nová měna, kompletní ročníky 1953 a 1954, svěží

Sleva
Cena: 477 Kč

Kód produktu: 58420
aršík A813 lepší II. typ, vše svěží, katalog přes 700Kč

1957 ČSR II, Sestava 35 kusů různých aršíků, svěží

Sleva
Cena: 497 Kč

Kód produktu: 58419
bezvadné, katalog 900Kč