0
0

ČSR 1953-92

1985 1000Kčs, Smetana

Cena: 248 Kč

Kód produktu: 53623
série C, neperforovaná, kvalita 3

1960 10 Kčs

Cena: 50 Kč

Kód produktu: 52165
kvalita 3

Sestava 5 bankovek

Cena: 298 Kč

Kód produktu: 47013
neperforované, kvalita N (1)

1961 100Kčs, Hradčany

Cena: 435 Kč

Kód produktu: 42618
série T, 0

1961 100Kčs, Hradčany

Cena: 683 Kč

Kód produktu: 42617
série C, 1

1973 500Kčs

Cena: 571 Kč

Kód produktu: 31730
série Z12, kvalita N

1973 500Kčs

Cena: 323 Kč

Kód produktu: 31728
série U21, kvalita 1

1973 500Kčs

Cena: 323 Kč

Kód produktu: 31727
série U27, kvalita 1

1973 sestava 4ks bankovek 500Kčs

Cena: 1 242 Kč

Kód produktu: 31707
série U28, U44, U67 a Z28, kvalita 1/1